Qigong Egzersizleri ile Yaşam Gücünü Dengele

Günümüz yaşam koşulları yetersiz bir devinimi bizlere dayatır hale gelmekte. Bu hareketsiz

döngü hem fiziksel, hem ruhsal açıdan yaşla birlikte giderek artan ve kronikleşen sorunları da

beraberinde getirebilir. Tüm bu koşullar içinde fiziksel ve ruhsal yönden kendini en iyi duruma

getirebilmenin çok farklı yöntem ve metodu mevcut. Geleneksel Çin tıbbının binlerce yıldan beri

kullanılagelen Qigong (chi gong) yöntemi de bu hareketsiz devinimi kırmana yardımcı olabilecek

alternatifler arasında yerini alır.

 

Qigong Nedir?

Qi (ya da çi) “yaşam enerjisi” anlamına gelir. Gong (ya da kung) ise “pratik beceri” yi tanımlar.

İşte Qigong bu yaşam enerjisini dengeli hale getirme becerisini yansıtan egzersizlerin genel

tanımıdır. Qigong, basit ve etkili hareketlerle birlikte kullanılan nefes egzersizleri sayesinde

bedenin enerji akışını düzenleyen, meditasyonla ruhsal ve zihinsel dengelenmeyi işin içine

katan bir bütün olarak tanımlanır.

 

Qigong Egzersizlerinin Faydaları

● Sadece ayakta durarak yapabileceğin Qigong egzersizlerinin, bedenindeki enerjinin rahat

bir şekilde dağılmasını ve dengelenmesini sağlayabileceği bilinen faydaları arasındadır.

● Meditatif etkileri aracılığı ile ruhsal dinginliğine ve uyku düzenine katkı sunabilir. Kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olabilir.

● İçerisindeki nefes, kas, zihin egzersizleri sayesinde kimi bedensel ve hormonal uyumsuzlukların çözümüne yardımcı olabilir.

● Bu egzersizleri düzenli aralıklarla yapabildiğinde kan dolaşımını düzenleyip, sinirsel iletişimini güçlendirebilir.

● Bağışıklık sistemine fayda sağladığı bilinen Qigong egzersizleri, bedensel farkındalığını geliştirmene yardımcı olabilir.

 

Qigong Nasıl Yapılır?

Qigong pratikleri üç farklı prensip altındadır. Bunlardan ilki; şifai amaçlarla, akupuntur ve şifalı

otlar yardımı ile sürdürebileceğin geleneksel Çin tıbbında da kullanılan medikal Qigong’dur.

İkincisi bedenini dışsal açıdan güçlendirmek amacıyla ellerine ve kollarına yoğunlaşarak

yapabileceğin savunma sanatı olarak da isimlendirilen bir başka Qigong yöntemidir. Medidatif

yöntemlerle iç enerjine yoğunlaşarak kendini iyi hissedebileceğin üçüncü bir pratik olan zihinsel

ve ruhsal Qigong’u da uygulayabilirsin.

 

Qigong Egzersizleri

Qigong egzersizleri, herhangi bir ön hazırlığa gerek duymadan dilediğin bir vakitte ve ortamda,

ortalama 20-25 dk’lık sürelerde rahatlıkla yapabileceğin bir egzersizler bütünüdür. Yere yatmana

gerek olmadan sadece ayakta yapabileceğin bu egzersizler bütünü, bedenini yormayacak kadar

basit ve etkili hareketlerle tamamlanır. Qigong hareketleri, nefes egzersizleri, ve imajinasyon ile

birlikte yürütülen meditasyonun yanında fiziksel hareketlerin birlikte sürdürüldüğü bir egzersiz

yapısından oluştuğundan bittiğinde oldukça keyifli sonuçlar almana yardımcı olabilir. Qigong

egzersizleri, her bir seansın ardından etkilerini hemen fark edebileceğin, gündelik yaşamına

daha zinde dönebileceğin sonuçlar almana yardımcı olabilir.

Gerekli gördüğün durumlarda doktoruna danışarak egzersiz rutinin ve zorluk derecesi hakkında

ihtiyaç duyduğun desteği almayı sakın unutma.