VILKÅR

Generelt

Dette nettstedet (unntatt lenkede nettsteder) kontrolleres av:-

Unilever UK Limited

Registrert i England og Wales nr. 334527

Registrert kontor: Unilever House, Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK

(heretter omtalt som "Unilever")

Man kan gå til nettstedet fra ulike andre land i verden. Hvert av disse stedene har lover som kan skille seg fra Storbritannias lover. Ved å gå til nettstedet godtar både du og vi at lovene i England og Wales skal gjelde alle saker som oppstår fra eller i forbindelse med bruk av og innholdet på dette nettstedet, med mindre vi spesifiserer at lov i et annet land gjelder for visse elementer på nettstedet. Du godtar også at med mindre noe annet er spesifisert, skal lovene i England og Wales ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon vedrørende slike saker.

Bruk

Dette nettstedet er laget bare for personer i Norge, og informasjon om produkter, tjenester og kampanjer gjelder bare for dette landet.

Det gis ingen representasjon eller garanti på at materialet på nettstedet er egnet til, tilgjengelig i eller relevant for noe annet sted. Personer i andre land henvises til nettstedet til Unilever PLC/N.V. http://www.unilever.com

Bruk

Dette nettstedet er laget bare for personer i Norge, og informasjon om produkter, tjenester og kampanjer gjelder bare for dette landet.

Det gis ingen representasjon eller garanti for at materialet på nettstedet er egnet til, tilgjengelig i eller relevant for noe annet sted. Personer i andre land henvises til nettstedet til Unilever PLC/N.V. http://www.unilever.com

Opphavsrett

Copyright © 2023 Unilever Group. Med enerett. All opphavsrett og annen intellektuell eiendomsrett i all tekst, bilder, lyd, programvare og annet materiale på dette nettstedet eies av Unilever-gruppen og dets tilknyttede selskaper, eller er inkludert i tillatelsen til den relevante eieren. Referanser til tilknyttede selskaper skal inkludere alle medlemmene i Unilever-gruppen.

Du har lov til å bla på dette nettstedet og å gjengi utdrag ved utskrift, nedlasting til harddisk og ved distribusjon til andre, men i alle tilfeller bare for informasjonsformål og forutsatt at den ovennevnte merknaden om opphavsrett vises på alle slike gjengivelser. Ingen gjengivelse av noen del av nettstedet kan selges eller distribueres for kommersiell fordel, og det skal heller ikke endres eller innlemmes i noe annet arbeid eller publikasjon, det være seg i papirformat eller elektronisk format, inkludert posting på noe annet nettsted. Ingen annen lisens eller rettighet gis.

Varemerker

Alle varemerker som vises på dette nettstedet, enten eies eller brukes under lisens av Unilever og dets tilknyttede selskaper. Uautorisert bruk av noe varemerke på dette nettstedet er strengt forbudt.

Produktenes tilgjengelighet

Referanse til noe produkt eller noen tjeneste på nettstedet utgjør ikke et tilbud om å selge eller levere det produktet eller tjenesten. Det skal oppsøkes spesifikke råd om tilgjengelighet og egnethet for alle gitte produkter eller tjenester, før kjøp.

Innsendelser

Det er Unilevers policy å ikke godta noen uoppfordrede forslag til produktforbedringer, nye produktideer eller markedsføringsideer fra utenfor selskapet. Eventuelle uoppfordrede forslag eller informasjon du sender oss, inkludert oppskrifter, vil bli behandlet som ikke-proprietær og ikke-konfidensiell og bli Unilevers eiendom uten kompensasjon, for eksklusiv bruk etter vårt ubegrensede skjønn.

Innhold

Informasjonen på dette nettstedet er inkludert i god tro, men er bare ment som generell informasjon. Den skal ikke danne grunnlag for noe spesifikt formål, og det gis ingen representasjon eller garanti for dens nøyaktighet eller fullstendighet. Ingen informasjon på dette nettstedet skal utgjøre en invitasjon til å investere i noe medlem av Unilever-gruppen, og den skal ikke brukes som grunnlag for en avgjørelse om å investere. Verken Unilever eller noen av dets tilknyttede selskaper eller noen av deres ledere, ansatte eller agenter skal holdes ansvarlig for noe tap, skade eller kostnad som oppstår på grunn av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller noe nettsted det er lenket til, inkludert, uten begrensning, eventuelt tap av fortjeneste, indirekte eller tilfeldig tap eller følgestap.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer og rettelser på dette nettstedet slik og når vi anser det riktig, og uten forvarsel.

Lenkede nettsteder

Ved ulike anledninger gjennom hele nettstedet kommer du over automatiske lenker til andre nettsteder som er relevante for et spesielt punkt på vårt nettsted. Dette innebærer ikke at Unilever Norge eller noen av de tilknyttede selskapene er assosiert med noen av disse nettstedene eller deres innehavere. Det er foretakets intensjon at du skal finne disse nettstedene interessante, men verken foretaket, tilknyttede selskap, deres ledelsesteam eller ansatte påtar seg noe ansvar eller forpliktelser for utforming eller informasjonsomfang på disse nettstedene. Ingen av de lenkede nettstedene er verifisert eller godkjent av Unilever Norge eller annet tilknyttet selskap. Hvis du oppdager at du har kommet til et annet nettsted, kan du gå tilbake til dette nettstedet ved å klikke på Tilbake-pilen eller ved å skrive inn nettstedets adresse www.simpleskincare.no.